خوش آمدید, میـهمان محـترم ( ثبت نام در سايت | ورود )

درباره فعـالیت وبـسایت ایران مزایده


منشور اخلاقی و بنیـان وبـسایت بر پـایه اصـول زیـر است:


-    منتـهای سعـی در ارائه نمودن محیطی مطلوب و دلـپسـند برای هـم‌وطنان عزیز جهـت اطلاع رسانی و داد و سـتد

-    احـترام وافـر به تمـامی کاربران از طرف سایت و نیز رعایت این موضوع در نامه‌های الکترونیک بین اعضـا که مضمون آنها به انشـاء و کـلام این سایت نگاشـته می‌شود

-    حفاظت از اطلاعات فردی و نیز حفظ حریم خلوت کاربران در صفـحه شخـصی‌ که هـنگام عضـویت دراختیارشان قرار می‌گیرد. از اینـرو در صفحه شخصی و نیـز تمامی صفـحاتی که کاربر مشغـول انجام امور شخصی خود می‌باشـد، از قـبیل ویرایش و مراجعه به آگهی‌های خود، تنظیمات پیام-دهی، دعوت مـشتریان، تهیـه فیلتـرهای آگهـی، انتخاب مشتریان لیست سیاه، بررسی مزایده‌هایی که شرکت داشته یا فراهم آورده، تهیـه پوسـتر و تراکت یا فلایر از آگهی و ... دیگر موارد، هــــرگز سایت ایران مزایده ، تبلغ و آگهـی قرار نخــواهـد داد زیرا صـفحه شـخصی را، محـیط و حریـم کاربر می‌داند.

-    ارائه ابزارهای آسان و محیطی راحت و روان برای درج آگهی عادی و نیز تبادل اطلاعات لازم بین فـروشنـده و قیمت-گذار در مزایدات و مناقصات

-    اهـمیـت بـهتر شـدن و تصـحیح نواقص برای سایت ایران مزایده کمتر از هـیچ‌-یک از دیگر موارد نیـست، بلکه بالاترین تقاضای این سایت، شـنیدن و دانستن کاسـتی‌های خود است. نظرات کاربران از مـهمـترین عـوامل ارتقاء هـرسایت است و ما نیز اسـتثـناء نیـستـیم. پیـام  شـما چه به صورت الکترونیک یا تلفنی و خواه برای انتقـاد یا پیـشنهاد، هـمواره مورد خوش-آمد و استـقبال از سوی ماست

ایـده‌ی ایران مزایده:

-    توسعـه و پرورش تـنوع در خدمات و نوآوری و ابتـکار در ایـجاد اسـتانداردی با فـرمت یکـسان در ساخت آگهی توسط کاربران

-    عرضـه فضـای مجازی بیـشتر جهت تبادل نظر کاربران سایت و ارتقاء سـطح داد و سـتد

-    پویایی در کسب اعتـماد کاربران و در نهـایت، افـتخـار رسـیدن به درجـه معـیار بودن