خوش آمدید, میـهمان محـترم ( ثبت نام در سايت | ورود )

جستجوی عبارات مشـابه

آگهـی های شامل عبارات مشابه/مرتبط: ابتکار طب

آگهی‌کلاسه/مزایده عکـس عنـوان آگهـی توضیـحات عبارات مشابه/مرتبط شهر تعداد شرکت در مزایده: قیمت زمان باقیـمانده
Classified شرکت ابتکار طب عرضه کننده محصولات یکبار مصرف شرکت ابتکار طب عرضه کننده محصولات یکبار مصرف پزشکی جهت ارائه به بیمارستان ها, کلینیک های جراحی و دندان پزشکی , داروخانه ها و ... ( ۰۹۹۰۱۷۱۷۸۲۰ مظلومی ) فروش به صورت نقدی و ارسال به تهرا... ابتکار طب, بیمارستان, جراحی پوست و مو, دندان پزشکی, زیبایی, , پخش کننده, کلینیک تهران قید نشده! Jan 5, 2017 22 هفته, 1 روز
Classified شرکت ابتکار طب پخش عمده محصولات یکبار مصرف پز شرکت ابتکار طب پخش عمده محصولات یکبار مصرف پزشکی جهت ارائه به بیمارستان ها, کلینیک های جراحی و دندان پزشکی , داروخانه ها ,آرایشگاه ها ,رستوران ها و ... (شعبانپور ۰۹۱۲۷۱۲۰۴۰۰) ارسال به ... ابتکار طب, بیمارستان, جراحی پوست و مو, دندان پزشکی, زیبایی, , پخش کننده, کلینیک تهران قید نشده! Jan 2, 2017 21 هفته, 5 روز
Classified ابتکار طب ، پخش کننده محصولات یکبار مصرف پزشک   ابتکار طب ، پخش کننده محصولات یکبار مصرف پزشکی جهت ارائه به بیمارستان ها, کلینیک های جراحی پوست و مو و زیبایی . دندان پزشکی , آرایشگاه ها ) ۰۹۱۲۰۳۲۵۵۰۲ خانلری ( فروش به صورت... ابتکار طب, بیمارستان, جراحی پوست و مو, دندان پزشکی, زیبایی, , پخش کننده, کلینیک تهران قید نشده! Dec 28, 2016 21 هفته, 1 روز